Politika zaštite podataka

SOULFOOD d.o.o. Zrenjaninski put 84/32, 11000 Beograd, Srbija, mb: 20000724, tel: : +381 11 2710900, e-mail: shop@soulfood.co.rs pridajemo veliki značaj zaštiti vaših ličnih podataka.

Ova klauzula o privatnosti pruža vam informacije o načinu na koji postupamo sa informacijama o ličnim podacima koji se prikupljaju i obrađuju tokom vaše posete shopsoulfood.co.rs i kada poručujete putem naše internet prodavnice.

Svaka obrada podataka vrši se u skladu s uredbama evropskog Zakona o zaštiti podataka (EU GDPR), odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

U ime shopsoulfood.co.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni shopsoulfood.co.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom vaših podataka, obratite nam se na shop@soulfood.co.rs .

Davanjem vaših ličnih podataka nama naznačavate da prihvatate naše Obaveštenje o privatnosti i kolačićima i saglasni ste da prikupljamo, koristimo i otkrivamo vaše lične podatke kao što je opisano u ovoj Politici. Ako niste saglasni sa ovom Politikom, nemojte nam davati svoje lične podatke.

Ovo obaveštenje o politici privatnosti i kolačićima pokriva sledeća oblasti:

 • Šta su lični podaci
 • Lični podaci koje prikupljamo od vas i korišćenje prikupljenih podataka
 • Politika o kolačićima
 • Kako mi štitimo vaše lične podatke
 • Kako da nas kontaktirate i vaša prava na pristup i ažuriranje vaših ličnih podataka
 • Kako će se izvršiti promene ove Politike

Šta su lični podaci

Određeni lični podaci moraju se prikupljati, čuvati i obrađivati tokom posete našoj internet prodavnici i radi obrade i ispunjenja vaše porudžbine. Ostali podaci koji se ne moraju obrađivati za ispunjenje vaše porudžbine, mogu biti prikupljani i obrađivani ili na osnovu zakonske obaveze ili na osnovu vaše posebne saglasnosti.

Izbrisaćemo vaše lične podatke čim svrha obrade prestane da važi, pod uslovom da mi, kao kontrolor, nismo obavezni po Zakonu da podatke čuvamo posle roka potrebnog za ispunjenje svrhe. Osim toga, zadržavamo pravo da čuvamo vaše lične podatke sve dok se protiv nas ne pokrenu konkretni pravni zahtevi i zahtev zadržavanja podataka.

 1. Aktivnosti obrade

Detaljno, postoje sledeće aktivnosti obrade podataka:

 1. Poseta internet stranici

Kada posećujete našu internet stranicu, obrađuju se lični podaci.

 1. Okvir obrade ličnih podataka

Kada pristupite našoj internet stranici, automatski prikupljamo i čuvamo podatke u takozvanim datotekama dnevnika servera, koje vaš pretraživač automatski šalje. To su:

 • Tip pretraživača
 • Verzija pretraživača
 • Operativni sistem koji koristite
 • Upućivač URL
 • Naziv matičnog računara sa kog se pristupa
 • Datum i vreme zahteva serveru
 • IP adresa

 

 1. Svrha obrade podataka

Ove podatke obrađujemo za potrebe IT usluga za korišćenje sistema za evidentiranje, proces autorizacije i procenu datoteka servera za analizu problema i zaštitu informacija. Ako nam ne date svoje podatke, pristup možda neće biti moguć pod određenim okolnostima.

 1. Pravne osnove za obradu ličnih podataka

Obrada gore navedenih podataka u našem je legitimnom interesu kao operateta internet stranice u skladu sa propisima Republike Srbije, a takođe i sa članom 6. (1) (f) evropskog Zakona o zaštiti podataka (GDPR). U principu pojedinačni zapisi podataka nisu objedinjeni, ali zadržavamo pravo da procenimo podatke u slučaju konkretnih naznaka ilegalne upotrebe, posebno štetnih napada.

Možete uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije Pošaljite svoj prigovor na shop@soulfood.co.rs.

Primaoci ličnih podataka.

 

 • Legitimni interesi

Zadržavamo pravo da otkrijemo podatke koji se obrađuju nadležnim organima u slučaju da na osnovu važećih propisa to od nas traže ili u slučaju da mi imamo razumne sumnje o nedozvoljenih i protivpravnim aktivnostima lica čiji se podaci obrađuju.

 

 • Davaoci usluga

Za rad naše internet stranice, uključujući hosting, i za bezbednost naših IT sistema, koristimo sledeće davaoce usluga, koji pod određenim okolnostima mogu dobiti pristup vašim ličnim podacima:

 

 1. Coca Cola HBC-Srbija d.o.o. Batajnički drum 14-16,11080 Beograd,Srbija
 2. CCB Management Services GmbH, Am Euro Platz 2, Wien, 1120 Austria
 3. SCALE FOCUS AD, 90 Tsarigradsko shose blvd., Sofia 1784, Bulgaria

Gore navedeni davaoci usluga ugovorno su dužni da uvek zaštite vaše lične podatke, da preduzmu odgovarajuće tehničke i organizacione mere u pogledu sigurnosti podataka i da ni pod kojim uslovima ne obrađuju vaše podatke u sopstvene svrhe ili otkrivaju vaše lične podatke trećim licima.

 • Primaoci u trećim zemljama

 

Treća zemlja je zemlja koja nije država članica EU i tri dodatne zemlje EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn) koje su usvojile nacionalni zakon koji sprovodi Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR).

 

Ne prenosimo vaše lične podatke u treće zemlje

 

 1. Trajanje čuvanja podataka

Podaci obrađeni u tu svrhu automatski se čuvaju u periodu od 12 meseci. Ako imamo osnovanu sumnju u zloupotrebu i prosleđujemo podatke nadležnim organima i sudovima, podaci će biti sačuvani na posebnom mediju podataka i izbrisani nakon završetka pravnog postupka.

 1. Dalja obrada podataka

Podaci obrađeni u ovu svrhu se neće obrađivati u bilo koju drugu svrhu.

 1. Automatizovano odlučivanje

Podaci koji se obrađuju kada posetite našu internet stranicu se ne obrađuju za automatizovano odlučivanje niti sprovodimo takozvano „profilisanje“.

 1. Internet prodavnica i porudžbine

Sledeći podaci se obrađuju tokom poseta našoj internet prodavnici i bilo kojih porudžbina putem nje.

 1. Okvir obrade ličnih podataka

Mi prikupljamo, generišemo i obrađujemo sledeće lične podatke tokom poseta i za obradu porudžbina:

 • Za registraciju korisničkog naloga u našoj internet prodavnici tražimo od vas da navedete sledeće lične podatke: ime, prezime, naziv kompanije, adresu za dostavu, adresu za naplatu, e-mail adresu, korisničko ime, lozinku, polja interesovanja.

 

 • Da biste pristupili korisničkom nalogu, mi tražimo od vas da unesete svoje

korisničko ime i lozinku. Tokom prijave će se obrađivati datum i vreme prijave i odjave, kao i vreme provedeno u internet prodavnici.

 

 • Kupovina proizvoda koji podležu starosnom ograničenju zahteva da se datum rođenja kupca navede čim je artikal u korpi za kupovinu i kada se izvrši porudžbina.

 

 • Pored toga, u toku procesa porudžbine automatski prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke: informacije o poslatim porudžbinama, podatke o načinu isporuke i adresa, podatke dnevnika o datumu zadnje radnje na korisničkom nalogu, status porudžbine u internet prodavnici, podatke o odabranom načinu plaćanja, bankovni podaci, informacije o plaćanju, informacije o poništavanju transakcija.

 

 • Ako odaberete kupovinu sa opcijom plaćanja na nalogu, prikupljamo vaše identifikacione podatke, a to su ime, prezime, broj lične isprave, organ koji ju je izdao i datum izdavanja.

 

 

 1. Svrha obrade podataka

Prikupljanje i obrada kupaca vrši se u cilju upravljanja registracijom u internet prodavnici i obrade porudžbina i vraćanja putem interneta. Potencijalni kupac može se registrovati na mreži kao korisnik i na taj način otvoriti korisnički nalog, što mu omogućava da poručuje robu. Ovi podaci, koji su neophodni za registraciju i za obradu porudžbine, koriste se samo u ove svrhe.

 1. Pravne osnove za obradu ličnih podataka

 

 • Obrada ličnih podataka je neophodna za korišćenje internet prodavnice i obradu porudžbina; pravni osnov za obradu ličnih podataka jeste ispunjenje uslova predvidjenih Zakonom.

Gore navedeni podaci neophodni su za zaključenje ugovora. Nedavanje ličnih podataka znači da ne možemo stupiti u ugovorni odnos.

 

 • Ako poručite proizvode koji podležu starosnim ograničenjima, vaš datum rođenja biće obrađen kao datum verifikacije u ispunjenju naših zakonskih obaveza.

 

 1. Primaoci ličnih podataka

Nekoliko primalaca dobija vaše lične podatke od nas na osnovu potrebe da znaju te podatke tokom obrade porudžbina putem naše internet prodavnice.

 • Pravne osnove

Na osnovu zakonskih odredbi, ovlašćeni smo da obelodanimo lične podatke sledećim primaocima:

 • SCALE FOCUS AD, 90 Tsarigradsko shose blvd., Sofia 1784, Bulgaria

 

 

 • Legitimni interesi

Zadržavamo pravo da otkrijemo podatke koji se obrađuju nadležnim organima u slučaju da na osnovu važećih propisa to od nas traže ili u slučaju da mi imamo razumne sumnje o nedozvoljenih i protivpravnim aktivnostima lica čiji se podaci obrađuju.  

 

 

 

 

 • Prenos trećim zemljama

Pod određenim okolnostima, lični podaci mogu da se prenesu u treće zemlje koje ne primenjuju iste standarde zaštite podataka kao u Republici Srbiji i Evropskoj uniji. U tom slučaju, prenos podataka podleže strožim uslovima. Ako se primalac nalazi u državi za koju Evropska komisija nije donela odluku o adekvatnosti, prenos se vrši pod uslovom odgovarajućeg ili primerenog nivoa zaštite.

 • Davaoci usluga (ako je primenjivo)

Da bismo osigurali performanse naših usluga, posebno koristimo davaoce usluga koji nas podržavaju u tome da naše unutrašnje procedure budu efikasne. To su:

 

 1. Coca-Cola HBC- Srbija d.o.o., Batajnički Drum 14-16,Beograd,Srbija
 2. CCB Management Services GmbH, Am Euro Platz 2, Wien, 1120 Austria
 3. SCALE FOCUS AD, 90 Tsarigradsko shose blvd., Sofia 1784, Bulgaria

Davaoci usluga su ugovorno obavezni da uvek zaštite vaše lične podatke, da preduzmu odgovarajuće tehničke i organizacione mere u pogledu bezbednosti podataka i da ih ni pod kojim uslovima ne obrađuju u sopstvene svrhe ili ih prosleđuju trećim licima

 1. Trajanje čuvanja podataka

Lični podaci se čuvaju dok se ne prekine odnos sa kupcem, dok se korisnički nalog ne zatvori ili dok se ne opozove pristanak. Međutim, dužni smo da čuvamo posebne podatke koji se odnose na izvršenje poreskih obaveza i drugih obaveza na koje smo obevezani Zakonom, u roku definisano obaveznim zakonskih propisima. Ako imamo osnovanu sumnju u zloupotrebu i prosleđujemo podatke nadležnim organima i sudovima, ili podatke prosleđujemo nadležnim državnim organima na osnovu zakonske obaveza ili njihov zahtev, podaci će biti čuvani na posebnom mediju podataka i izbrisani nakon završetka pravnog postupka.

 1. Dalja obrada podataka

Podaci obrađeni u tu svrhu neće se obrađivati u druge svrhe.

 

 1. Automatizovano odlučivanje

Podaci koji se obrađuju kada posetite našu internet stranicu se ne obrađuju za automatizovano odlučivanje niti sprovodimo takozvano „profilisanje“.

 

Politika o kolačićima

Kada pristupite našoj internet stranici, tehničke informacije se čuvaju na vašem krajnjem uređaju u obliku takozvanog „kolačića“. Kolačići (Cookies) su male tekstualne datoteke koje internet stranica ostavlja na računaru vašeg terminala kada je posetite. Mi koristimo Kolačiće kako bismo osigurali da se naša internet stranica i naše usluge mogu koristiti u potpunosti. Takođe imate mogućnost korišćenja naše internet stranice bez upotrebe kolačića, ali imajte na umu da je opseg funkcija u ovom slučaju ograničen.

Kolačići u zavisnosti od vremena njihovog održavanja podeljeni su na Sesijske kolačiće i Trajne kolačiće.

 • Sesijski kolačići Ovi kolačići su privremeni i ističu kada isključite svoj pretraživač (ili kada se vasa sesija završi).
 • Trajni kolačićiOva kategorija obuhvata sve kolačiće koji ostaju na vašem hard disku dok ih ne obrišete, ili to uradi vaš pretraživač, u zavisnosti od roka trajanja kolačića. Svi trajni kolačići imaju u svom kodu zapisan datum isteka, ali trajanje može da varira.

Prihvatanjem obaveštenja o privatnosti i kolačićima koriste se sledeći kolačići

 • Strogo potrebni kolačići. Ovi kolačići su neophodni za pregledanje internet stranica i korišćenje njenih funkcija, kao što su pristup bezbednim delovima internet stranice i poručivanje. Kolačići koji omogućavaju internet prodavnicama da drže vaše predmete u vašoj korpi za kupovinu. Pogledajte tabelu ispod za kompletan spisak kolačića:

 

Nužni kolačići

  

Ime kolačića

Opis

Trajanje

catAccCookies

Kolačić koji se koristi kao zapis potvrde da se na stranici koriste kolačići

1 mesec

woocommerce_age_confirmed

Kolačić koji omogućuje kupcima da izvrše potrebne operacije naručivanja proizvoda

1 dan

woocommerce_cart_hash

Kolačić koji omogućuje kupcima da izvrše potrebne operacije naručivanja proizvoda

1 dan

woocommerce_items_in_cart

Kolačić koji omogućuje kupcima da izvrše potrebne operacije naručivanja proizvoda

1 dan

woocommerce_post_code_autopopup

Kolačić koji omogućuje kupcima da izvrše potrebne operacije naručivanja proizvoda

1 dan

wp_cerber_ *

Automatizovani slučajni identifikacijski broj koji se koristi za sigurnosne protokole

1 dan

wp_woocommerce_session_*

Obavezni kolačići koji se koriste radi WordPress funkcionalnosti

sesija

wordpress_*, wp_*, wp-*, wordpresspass_*, wordpressuser_*

Kolačić koji se koristi za indentifikaciju prijavljenih korisnika

sesija

w3tc_*

Kolačić koji prodavnica koristi za upravljanje isporuka sredstava korisnicima.

sesija

 

 • Strogo potrebni kolačići treće strane. Ovi kolačići se koriste kada korišćenje funkcija stranice zavisi od eksterne podrške, na primer reCAPTCHA ima svrhu da zaštiti podatke u obrascima. Pogledajte tabelu ispod za kompletan spisak kolačića:

 

Nužni kolačići treće strane

 

 

Ime kolačića

Opis

Trajanje

NID

Ovaj domen je u vlasništvu kompanije Google Inc. Ovaj specifični kolačić se koristi u okviru prodavnice za funkciju reCAPTCHA za zaštitu obrazaca i podataka za kontakt.

6 meseci

 

 

 Možete sprečiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih postavki na vašem pretraživaču ali imajte na umu da ako to učinite možda nećete moći da koristite potpunu funkcionalnost ove internet stranice.

Kako da onemogućim / omogućim kolačiće?

Ako ste prihvatili našu Politiku zaštite podataka i korišćenja kolačića, prihvatate upotrebu ovih kolačića. Većina pretraživača je podrazumevano postavljena da prihvata sve kolačiće. Međutim, imate mogućnost da podesite pretraživač da prikazuje kolačiće pre nego što se oni sačuvaju, da prihvati ili odbije samo određene kolačiće ili da uopšte odbija kolačiće. Ako se protivite upotrebi pojedinačnih kolačića ili ih deaktivirate (jedno isključivanje), to može dovesti do funkcionalnih ograničenja naše internet stranice i pružanja usluga.

Moramo da vas obavestimo da se podešavanje postavki odnosi samo na pretraživač koji trenutno koristite. Ako koristite drugi pretraživač ili menjate uređaj, morate ponovo da prilagodite podešavanja. Pored toga, kolačiće možete izbrisati iz svog medijuma za čuvanje u bilo kom trenutku. Potražite u funkciji pomoći vašeg internet pretraživača informacije o podešavanjima kolačića, kako ih promeniti i kako izbrisati kolačiće

Postoji nekoliko načina upravljanja kolačićima. Pogledajte uputstva za pretraživač ili ekran za pomoć da biste saznali više o ovim funkcijama. Na primer, u programu Internet Explorer možete da odete na Alati / Internet opcije / Kartice sigurnosti i privatnosti da biste pretraživač prilagodili svojim očekivanjima. Ako koristite različite računare na različitim lokacijama, moraćete da se postarate da je svaki pretraživač prilagođen vašim željama o kolačićima.

Neki savremeni pretraživači imaju funkciju koja će analizirati politike privatnosti internet stranica i omogućiti korisniku da kontroliše svoje potrebe za privatnošću. Oni su poznati pod nazivom „P3P“ funkcije (Platforma za podešavanja privatnosti).

Možete lako da izbrišete sve kolačiće koji su instalirani u datoteci kolačića vašeg pretraživača. Na primer, ako koristite Microsoft Windovs Explorer:

 • Otvorite ‘Windows Explorer’
 • Kliknite na dugme ‘Search’ na traci sa alatkama
 • Otkucajte „cookie“ u polju za pretragu ‘Folders and Files’
 • Izaberite ‘My Computer’ u polju ‘Look In’
 • Kliknite ‘Search Now’ Dvaput kliknite na pronadjene datoteke
 • ‘Select’ bilo koju datoteku sa kolačićima
 • Pritisnite ‘Delete’ dugme na vašoj tastaturi

Ako ne koristite Microsoft Windows Explorer, tada treba da izaberete ‘kolačiće’ u funkciji ‘Help’ za informacije o tome gde da pronađete svoju datoteku kolačića.

 

Kako da zaštitite svoje lične podatke

Korisnici sa 16 godina ili mlađi

Ako imate 16 godina ili ste mlađi, molimo da dobijete dozvolu svog roditelja ili staratelja pre nego što nam date bilo koji lični podatak. Korisnicima bez ove saglasnosti nije dozvoljeno da nam daju lične podatke.

Druge internet stranice

Naša internet stranica sadrži linkove ka drugim internet stranicama koje su van naše kontrole i nisu obuhvaćene ovim Obaveštenjem o privatnosti i kolačićima. Ako pristupite drugim internet stranicama preko pruženih linkova, operateri ovih internet stranica mogu od vas da prikupe informacije koje će koristiti u skladu sa svojom politikom o privatnosti, a koja se može razlikovati od naše. Ne prihvatamo nikakve dužnosti ili odgovornost za njihove politike ili obradu vaših ličnih podataka. Preporučujemo vam da pročitate obaveštenja o privatnosti i kolačićima i odredbe i uslove bilo koje vezane, preporučene ili povezujuće internet stranice koju unesete pre nego što bilo kakve lične podatke pošaljete na takve internet stranice trećih lica.

Sigurnost prikupljenih podataka i zadržavanje podataka

Koristimo stroge fizičke, elektronske i administrativne mere zaštite kako bismo zaštitili vaše podatke od pristupa neovlašćenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništavanja i oštećenja kako na mreži tako i van nje. Vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za navedenu svrhu prikupljanja, a nakon toga čuvaćemo vaše podatke onoliko koliko zakon nalaže.

 SOULFOOD d.o.o. čuva lične podatke u prepoznatljivom formatu samo u intervalu koji je neophodan kako je utvrđeno svrhom obrade za koju se podaci prikupljaju.

SOULFOOD d.o.o. ne sme čuvati lične podatke duže nego što je potrebno da ispuni utvrđene zakonite poslovne svrhe ili onoliko dugo koliko to zahteva važeći zakon.

SOULFOOD d.o.o. utvrđuje period čuvanja ličnih podataka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima, kao deo evidencije aktivnosti obrade

SOULFOOD d.o.o. mora da opravda zahteve za čuvanje ličnih podataka u periodima dužim od maksimalnog roka čuvanja prema poslovnim i regulatornim zahtevima, ako je to potrebno.

Neki podaci moraju da se čuvaju kako bi se zaštitili interesi kompanije, sačuvali dokazi i uglavnom bili u skladu sa dobrim poslovnim običajima. Neki od razloga za čuvanje podataka uključuju:

 • Sudske sporove
 • Istragu o nesreći
 • Istragu bezbednosnog incidenta
 • Regulatorne zahteve
 • Zaštita intelektualne svojine

Internet prenosi i odricanje od odgovornosti

Dok Soulfood doo koristi razumne mere zaštite od virusa i drugih štetnih komponenti, priroda interneta je takva da je nemoguće obezbediti da vaš pristup internet stranici bude bez prekida ili bez grešaka ili da ova internet stranica, njeni serveri ili e-mail adrese koje vam možemo poslati, ne sadrže viruse ili druge štetne komponente.

 

Kontaktiranje nas i vaša prava na pristup i ažuriranje vaših ličnih podataka

 • Prava subjekta podataka

Kao subjekt podataka na koji utiču naše aktivnosti obrade podataka možete ostvariti sledeća prava:

 1. Pravo pristupa

Imate pravo pristupa svim ličnim podacima, zajedno sa dodatnim informacijama, kao što su svrhe u koje su podaci obrađeni, kao i primaoci, kriterijumi za utvrđivanje trajanja čuvanja, postojanje prava na brisanje i ispravku, pravo na ograničavanje ili pravo prigovora na obradu, postojanje prava na podnošenje žalbe, informacije o poreklu ili izvoru podataka i informacije o automatizovanom odlučivanju, uključujući i logiku koja se koristi. Pored toga, imate pravo da dobijete pristup informacijama o tome da li će se lični podaci preneti u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju, uključujući pravo da budete obavešteni o odgovarajućim zaštitnim merama u skladu sa čl. 46. ​​Zakona o zaštiti podataka EU (GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. Pravo na ispravku i pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da tražite ispravku ili dopunu netačnih ili nepotpunih podataka. Pod određenim okolnostima, na primer kada je tačnost podataka u sporu, imate pravo da zahtevate ograničenje aktivnosti obrade podataka sve dok se ne proveri tačnost tako da se podaci mogu obrađivati samo uz prethodni pristanak ili u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili odbrani prava ili zaštiti prava drugog fizičkog ili pravnog lica ili iz razloga važnih javnih interesa.

 1. Pravo na prenosivost podataka

Možda će biti potrebno da vi – ili koliko je to tehnički izvodljivo – treće lice – primite kopiju ličnih podataka u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, u meri u kojoj su nam dostupni.

 1. Pravo na brisanje

Možete da iskoristite pravo da zahtevate brisanje ličnih podataka pod određenim okolnostima, na primer kada se lični podaci ne obrađuju u skladu sa zahtevima za zaštitu podataka.

 1. Pravo na prigovor

Imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu ličnih podataka zbog razloga koji se odnose na određenu situaciju. U slučaju prigovora, više nećemo obrađivati vaše lične podatke ukoliko se ne pokažu uverljivi opravdani razlozi za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobode subjekta podataka ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

 

 1. Pravo na povlačenje vaše saglasnosti

Možete da iskoristite pravo da u bilo koje vreme povučete datu saglasnost za aktivnosti obrade podataka bez navođenja razloga slanjem zahteva o povlačenju na shop@soulfood.co.rs ili tel: : +381 11 2710900. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja se vrši na osnovu pristanka do povlačenja.

 

Žalba

Prema važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, u slučaju nedozvoljene obrade podataka lice na koje se podaci odnose ima pravo da traži brisanje podataka, kao i prekid ili privremenu obustavu vršenja obrade u slučaju osporavanja ispravnosti, potpunosti i tačnosti podataka, uz pravo da takvi podaci budu označeni kao osporeni do odluke o njihovoj ispravnosti, potpunosti i tačnosti.

Kako će se izvršiti promene ove Politike

Molimo vas da povremeno proverite ovu Politiku zaštite podataka i korišćenju kolačića da biste bili obavešteni o svim promenama. Iako zadržavamo pravo da menjamo ili dopunjavamo ovu Politiku, na ovoj internet stranici ćemo vas obavestiti o svim većim promenama najmanje 30 dana nakon promene i, po potrebi, putem elektronske pošte.