OPŠTE ODREDBE I USLOVI PRODAJE

Vaš ugovorni partner je:

Soulfood doo

Adresa: Zrenjaninski put 84/32, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2710900

E-mail: shop@soulfood.co.rs

(„mi“, „nas“ ili „Kompanija“)

Molimo pažljivo pročitajte ove Opšte odredbe i uslove pre nego što poručite našu robu. Kada poručujete robu iz naše internet prodavnice putem naše internet stranice ili aplikacije, saglasni ste da se ove Opšte odredbe i uslovi primene na ugovor o kupovini sa nama.

 

Napomena: Isporučujemo samo u okviru Republike Srbije.

 

1. OPŠTE, OKVIR

 

1.1.    Ove Opšte odredbe i uslovi primenjuju se na prodaju i isporuku robe poručene preko internet stranice ili aplikacije Kompanije

1.2.    Reč „Kupac“ ili „vi” odnosi se na sve potrošače koji posete našu internet prodavnicu ili našu aplikaciju i sklope ugovorni odnos sa našom Kompanijom.

1.3.   Ove Opšte odredbe i uslove mi možemo u bilo kom trenutku da izmenimo i primenjivaće se u važećoj verziji u trenutku porudžbine Kupca. Bilo kakvo odstupanje od uslova i odredbi nije validno ukoliko se Kompanija nije sa njima složila pismeno ili putem elektronske pošte pre prihvatanja porudžbine.

 

2. STAROST, PORUDŽBINE, PONUDA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KUPOVINI

 

2.1.     Za zaključivanje ugovora o kupovini sa našom Kompanijom, Kupac mora imati bar 18 godina. Ako je Kupac mlađi od 18 godina, ugovor se može zaključiti u pojedinačnim slučajevima uz izričitu saglasnost roditelja ili staratelja. Ako Kupac poručuje za drugu osobu, Kupac je dužan da osigura da je nameravani primalac starosne dobi potrebne za konzumiranje robe koju smo poručili.

2.2.     Klikom na dugme „nalog podložan plaćanju“, Kupac podnosi obavezujuću, neopozivu ponudu za kupovinu robe u korpi za kupovinu u skladu sa ovim Opštim odredbama i uslovima.

2.3.     Mi ćemo potvrditi prijem ponude Kupca putem elektronske pošte na e-mail adresu koju je Kupac naveo. Ova potvrda putem elektronske pošte još uvek ne znači da je ugovor zakjučen.

2.4.     Čim je porudžbina Kupca prihvaćena, mi ćemo obavestiti Kupca putem elektronske pošte da je ugovor o kupovini zaključen.

2.5.      Sve porudžbine podležu dostupnosti odgovarajuće robe. Imamo pravo da odbijemo porudžbinu čak i bez obrazloženja.

2.6.      Porudžbina Kupca može biti otkazana od strane Kupca samo ako dobije prethodnu pismenu saglasnost naše Kompanije i to samo pre nego što poručena roba bude spremljena za isporuku.

2.7.      Naša Kompanija prodaje robu samo u količinama uobičajenim za potrebe domaćinstava. Ovo se odnosi kako na količinu poručene robe unutar jedne porudžbine, tako i na više porudžbina za istu robu. Naša Kompanija stoga zadržava pravo da ograniči količinu robe kupljene od strane Kupaca ako se učini da njihove porudžbine ne odgovaraju uobičajenim količinama za potrebe domaćinstva.

 

 

3. CENE, TROŠKOVI DOSTAVE ​​I USLOVI PLAĆANJA

 

3.1.    Ponuđene cene robe su bruto cene u dinarima i uključuju PDV. Međutim, ponuđene cene ne uključuju troškove pakovanja i slanja.

3.2.    Cene navedene u katalozima, brošurama, cenovnicima, itd., uvek su neobavezujuće, osim ako u pojedinačnim slučajevima nije drugačije navedeno. Cene su takođe neobavezujuće za ponovljene porudžbine. Očigldne greške i propuste u vezi sa navođenjem cena, naša Kompanija može da ispravi u razumnom roku, čak i nakon zaključenja ugovora.

3.3. U cene nisu uračunati troškovi dostave, koje snosi Kupac. Mi preuzimamo troškove isporuke za kupovinu vrednosti robe od preko 2000 dinara.

3.4. Troškovi pakovanja i isporuke biće prikazani u korpi za kupovinu nakon tačnog odabira prilikom poručivanja u internet prodavnici Kompanije.

3.5.    Ukupna cena, kako je navedeno na stranici „pregled porudžbine“ a potvrđena od strane naše Kompanije putem elektronske pošte, je ukupni iznos koji Kupac plaća za poručenu robu, uključujući PDV, ostale eventualne dažbine i takse i troškove isporuke. PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

3.6.    Plaćanje dospeva odmah po zaključenju ugovora o kupovini i pre isporuke poručene robe. Kupcu ćemo poslati elektronsku fakturu.

3.7.    Dostupni su sledeći načini plaćanja: Placanje pouzećem. Kada je izvršena porudžbina, Kupac je garantuje da su sve informacije koje su nam date ispravne i tačne, da je Kupac ovlašćen da koristi kreditnu ili debitnu karticu i da na računu Kupca ima dovoljno sredstava za plaćanje kupoprodajne cene.

3.8.    Nakon prijema porudžbine, naša Kompanija će izvršiti standardnu proveru kreditne ili debitne kartice Kupca pre odobrenja kako bi osigurala da Kupac ima dovoljno sredstava za završetak transakcije. Roba se neće otpremati dok se ne završi provera pre odobrenja i izvrši plaćanje.

3.9.    Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

3.10.    Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica Kupca biće izražen u lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a našoj Kompaniji u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

 

4. VAUČERI

4.1. Kodove vaučera koje posedujete možete uneti samo tokom procesa plaćanja, u suprotnom se ne mogu uzeti u obzir. Da biste to učinili, jednostavno unesite kod u okvir sa desne strane tokom postupka plaćanja i kliknite na „Iskoristi vaučer“. Tada će odbijeni popust biti vidljiv ili ćete dobiti poruku da kod nije primenljiv, npr. jer je nevažeći ili istekao.

4.2. Vaučeri nisu prenosivi, nije ich moguće zameniti za gotovinu, niti se mogu iskoristiti za kupovine koje su već obavljene. Ne možete iskoristiti vaučer za kupovinu proizvoda čija je cena već snižena. Vrednost vaučera ne možete kombinovati sa drugim popustima ili promocijama.

 

5. ISPORUKA, PRENOS RIZIKA

5.1     Pretpostavlja se da je adresa za isporuku koju je Kupac dao i koju nam je potvrdio putem elektronske pošte tačna adresa za isporuku robe.

5.2     Kupac je dužan da nam pošalje poseban obrazac za porudžbinu za svaku adresu, u slučaju da Kupac želi da mu se roba pošalje na različite adrese.

5.3     Datum isporuke nije relevantan kriterijum za izvršenje ugovora i svi datumi isporuke koje smo naveli samo su procene, nisu obavezujući i ne smatraju se krajnjim rokom. Zadržavamo pravo da produžimo rokove isporuke na odgovarajući način ako je razlog kašnjenja van naše razumne kontrole ili prouzrokovan događajem više sile.

5.4     Ako neki od poručenih proizvoda više nije raspoloživ, to može dovesti do kašnjenja isporuke cele porudžbine. Za robu koja samo privremeno nije raspoloživa, naša Kompanija će dati približne naznake kada će ta roba ponovo biti dostupna. Kupca ćemo odmah obavestiti ukoliko u pojedinim slučajevima dođe do kašnjenja u isporuci.

5.5.    Kompanija može da bira / koristi sledeće usluge dostave, dostava na kućnu adresu ili samostalno preuyimanje robe u magacinu prodavca.

5.6.    Rizik od slučajnog uništenja ili gubitka robe prelazi na Kupca nakon isporuke robe na adresu za isporuku koju je Kupac naveo u svojoj porudžbini. Ako Kupac sam organizuje dostavu robe, rizik od slučajnog uništenja ili gubitka robe prelazi na Kupca čim je isporučimo prevozniku Kupca.

 

6. PRAVO NA OTKAZIVANJE I IZUZETAK

6.1.    Izuzetak: Kompanija ovim obaveštava Kupca da ne postoji pravo na otkazivanje za ugovora nakon što je roba već isporučena ukoliko se radi o hrani, pićima ili drugim proizvodima za domaćinstvo za svakodnevnu potrošnju koje isporučuje Kompanija.

6.2.     Sledeće klauzule odnose se samo na takvu robu koja ne spada pod ovaj izuzetak:

6.2.1    Kupac može izjaviti da odustane od ugovora o kupovini u roku od četrnaest dana od dana   prijema robe. Period otkazivanja počinje čim Kupac ili treća osoba koju on imenuje prihvati isporuku robe. U slučaju ugovora o kupovini više roba, period otkazivanja počinje čim Kupac ili treće lice koje je on imenovao prihvati isporuku poslednje delimične pošiljke, poslednje robe ili poslednjeg komada. Dan isporuke nije uključen u rok. Subote, nedelje i državni praznici uključeni su u rok. Pravovremeno slanje obaveštenja o otkazivanju mora biti upućeno najkasnije poslednjeg dana roka.

6.2.2      Da bi iskoristio pravo na otkazivanje, Kupac mora obavestiti Soulfood doo, Zrenjaninski put 84/32, 11000 Beograd, Srbija, Tel.: +381 11 2710900, e-mail: shop@soulfood.co.rs o svojoj odluci da odustane od ovog ugovora jasnom izjavom (npr. Pismo poslato poštom ili putem elektronske pošte). Kupac može u tu svrhu da koristi priloženi primer obrasca za otkazivanje. Da bi se ispoštovao period otkazivanja, dovoljno je poslati obaveštenje o ostvarivanju prava na otkazivanje pre isteka roka za otkazivanje.

6.2.3      Posledice otkazivanja: Ako Kupac proglasi odustajanje od ugovora o kupovini, Kompanija će vratiti bilo kakva plaćanja primljena od Kupca, uključujući troškove isporuke (osim dodatnih troškova koji proizilaze iz činjenice da je Kupac izabrao drugu vrstu isporuke umesto najjeftinije standardne isporuke koju nudi Kompanija), bez odlaganja i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je Kompanija dobila obaveštenje o odustajanju Kupca od ugovora o kupovini. Za ovo vraćanje novca, Kompanija će koristiti ista sredstva plaćanja koja je Kupac koristio za originalnu transakciju, osim ako se izričito ne dogovore drugačije. Ni pod kakvim uslovima, Kupcu neće biti naplaćeno ovo vraćanje novca. Kompanija može da odbije povraćaj novca sve dok Kompanija ne primi robu ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je vratio robu, zavisno od toga koji slučaj od navedenih se desi ranije.

6.2.4      Kupac će vratiti ili predati robu u Soulfood doo, Zrenjeninski put 84/32, 11000 Beograd, Srbija bez odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je Kupac obavestio Kompaniju o odustajanju od ugovora o kupovini. Rok se smatra ispunjenim ako Kupac pošalje robu pre isteka perioda od četrnaest dana.  Kupac snosi direktne troškove kao i rizik vraćanja robe. Kupac je odgovoran za gubitak vrednosti robe samo ako je takav gubitak vrednosti posledica rukovanja robom koje prevazilazi ispitivanje stanja, svojstava i funkcionisanja robe.

6.2.5      U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, naša Kompanija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice-Kupca.

 

7. GARANCIJA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

7.1.    U slučaju da je isporučeni proizvod neispravan, Kupac može da podnese zahtev za reklamaciju i može da bira između zamene neispravne robe ili sniženja cene, odnosno odustajanja od ugovora i povraćaja uplate. Ne postoji slučaj garancije za oštećenja nastala usled nepravilne upotrebe ili tretiranja robe.

7.2.      Za potvrdu zahteva za reklamaciju, Kupac nas može kontaktirati putem elektronske pošte na shop@soulfood.co.rs  .

7.3.      Naša Kompanija će se potruditi da blagovremeno i bez grešaka izvrši svoje obaveze. Ipak, to se ne može uvek garantovati, jednostavno zbog prirode Interneta, tehničkih kvarova ili drugih mogućih ograničenja. Naša Kompanija će se potruditi da broj i trajanje ovih grešaka ili ograničenja svede na minimum.

7.4.      Za proizvode koje vam isporučimo bićemo odgovorni u skladu sa zakonima Republike Srbije.

 

8. VAŠ RAČUN

8.1    Korišćenjem naše internet stranice ili aplikacije, Kupac prihvata da čuva svoj račun i lozinku u tajnosti. Kupac mora odmah da obavesti našu Kompaniju ako ima razloga da veruje da je njegova / njena lozinka postala poznata trećim licima ili ako lozinka može da se koristi na neovlašćeni način.

8.2.    Kupac je odgovoran za sve aktivnosti sprovedene na svom računu i sa svojom lozinkom do trenutka do kada nas obavesti o nastupanju okolnosti iz prethodnog stava. Kupac će preduzeti sve potrebne korake kako bi osigurao da su informacije koje su date našoj Kompaniji aktuelne, tačne i potpune. Kupac je dužan da nas obavesti o svim promenama. Kupac može da pristupi većini svojih podataka i informacija, uključujući podešavanja naloga, a može i sam da ih promeni u odgovarajućem delu na našoj internet stranici.

9. VAŽEĆI ZAKON I ONLAJN REŠAVANJE SPOROVA NA MREŽI

9.1.    Ove Opšte odredbe i uslovi podležu zakonima Republike Srbije uz izuzeće referalnih normi i Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

9.2.     Svoju žalbu možete direktno poslati i putem elektronske pošte na shop@soulfood.co.rs .

 

Primer obrasca za opoziv

 

(Ako želite da opozovete porudžbinu/ugovor, molimo popunite ovaj obrazac i pošaljete nam ga)

(*) Izbrisati po potrebi.

 

 

Za

 

Soulfood doo

Adresa: Zrenjaninski put 84/32, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2710900

E-mail: shop@soulfood.co.rs

 

[unesite ovde ime, adresu i, gde je primenjivo, broj faxa i e-mail adresu Kompanije]

 

 

Ja/mi (*)ovim opozivam porudžbinu/ugovor zaključen od strane mene/nas (*) za kupovinu sledeće robe (*):

 

 

 

Naručeno na dan (*)/primljeno na dan (*)

 

 

 

Ime Kupca (Kupaca)

 

Adresa Kupca (Kupaca)

 

 

 

Potpis Kupca (Kupaca) (samo u slučaju komunikacije na papiru)

 

 

 

Datum